Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.07.2021 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 320 0 0 0
2 2-DMTM 132 0 0 0
3 3-DMTM 76 0 0 0
4 4-DMTM 0 0 0 0
5 5-DMTM 125 0 0 0
6 6-DMTM 50 0 0 0
7 7-DMTM 87 0 0 0
8 8-DMTM 263 0 0 0
9 9-DMTM 88 0 0 0
10 10-DMTM 63 0 0 0
11 11-DMTM 110 0 0 0
12 12-DMTM 94 0 0 0
13 13-DMTM 0 0 0 0
14 14-DMTM 162 0 0 0
15 15-DMTM 204 0 0 0
16 16-DMTM 84 0 0 0
17 17-DMTM 309 0 0 0
18 18-DMTM 69 0 0 0
19 19-DMTM 64 0 0 0
20 20-DMTM 70 0 0 0
21 21-DMTM 185 0 0 0
22 23-DMTM 120 0 0 0
23 24-DMTM 20 0 0 0
24 25-DMTM 90 0 0 0
25 26-DMTM 66 0 0 0
26 27-DMTM 160 0 0 0
27 28-DMTM 42 0 0 0
28 29-DMTM 62 0 0 0
29 30-DMTM 0 0 0 0
30 31-DMTM 119 0 0 0
31 32-DMTM 133 0 0 0
32 33-DMTM 0 0 0 0
33 34-DMTM 86 0 0 0
34 35-DMTM 74 0 0 0
35 36-DMTM 0 0 0 0
36 37-DMTM 44 0 0 0
37 38-DMTM 63 0 0 0
38 39-DMTM 63 0 0 0
39 40-DMTM 88 0 0 0
40 41-DMTM 83 0 0 0
41 42-DMTM 75 0 0 0
42 43-DMTM 0 0 0 0
43 44-DMTM 70 0 0 0
44 46-DMTM 0 0 0 0
45 47-DMTM 106 0 0 0
46 49-DMTM 66 0 0 0
47 53-DMTM 64 0 0 0
48 55-DMTM 44 0 0 0
49 56-DMTM 85 0 0 0
50 60-DMTM 0 0 0 0
51 61-DMTM 106 0 0 0
52 63-DMTM 91 0 0 0
53 64-DMTM 65 0 0 0
54 66-DMTM 44 0 0 0
55 67-DMTM 84 0 0 0
56 68-DMTM 62 0 0 0
Jami 4830 0 0 0